pobierz regulamin

 

Witamy w confashion.com.pl. Staramy się, aby zakupy w naszym sklepie były tak proste i bezpieczne, jak to tylko możliwe. Czekamy na wszelkie opinie pod adresem shop@confashion.com.pl 

Poniżej przedstawiamy regulamin korzystania z naszego sklepu internetowego.

ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady rejestracji i składania zamówień w sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży. Sklep confashion.com.pl prowadzony jest przez
CONFASHION Kinga Król
ul. Św. Wojciech 28
61-547 POZNAŃ
NIP: 9191631695 i umożliwia nabywanie Towarów pod marką Confashion przy pomocy sieci elektronicznej pod adresem: www.confashion.com.pl

Informacje o produktach stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

Towary są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane. Załączone zdjęcia wykonane są wg najwyższych standardów, jednakże nie możemy zagwarantować, że kolor widziany na Państwa monitorze odpowiada w 100% kolorowi produktu.

Nie możemy zagwarantować, iż w momencie składania zamówienia, wszystkie wystawione rzeczy są dostępne. Jeśli nastąpi taka sytuacja, niezwłocznie skontaktujemy się z Państwem mailowo lub telefonicznie.

REJESTRACJA

Aby mieć możliwość zrobienia zakupów w naszym sklepie, należy się zarejestrować. Jest to bezpłatne i wszystkie dane, o których wprowadzenie prosimy, będą używane tylko przez confashion.com.pl. Warunkiem niezbędnym do zakupu na naszej stronie jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

UMOWA SPRZEDAŻY

Aby zawrzeć Umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu.

Klienci mogą składać zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.

Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu Zatwierdzenie zamówienia przez Klienta stanowi zawarcie Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności oraz danych teleadresowych Klienta.

Jest to jednoznaczne z zawarciem Umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

PŁATNOŚCI

Akceptujemy płatności w systemie PayPal oraz Przelewy24.

Wszystkie transakcje są zaszyfrowane i w 100% bezpieczne.

Sposób zapłaty za Towary wybierany jest przez Klienta. Brak otrzymania płatności na rachunek A&P Inc Sp z o.o. w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie, jak również wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu należności za Towar.

WYSYŁKA

Czas realizacji opłaconego zamówienia to maksymalnie 3 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty za transakcję. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą firm kurierskich lub Poczty Polskiej, w zależności od wybranej przez Klienta opcji. Opłaty za dostawę produktów są następujące, przy czym przey zakupach powyżej 699 zł dostawa jest bezpłatna:

Poczta Polska (paczki max 3 kg):

Polska – 11 zł

Unia Europejska – 10 Eur

reszta Świata – 30 Eur

Kurier (paczki max do 3 kg):

Polska – 20 zł

Unia Europejska – 20 Eur

reszta Świata – 50 Eur

Jeżeli paczka zaginie w drodze do odbiorcy lub w czasie zwrotu, confashion.com.pl ponosi związane z tym koszty.

CENY

Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT. confashion.com.pl zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany te nie będą naruszać praw osób, które zawarły umowy sprzedaży Towarów oferowanych w sklepie confashion.com.pl przed dokonaniem zmian.

ZWROTY i WYMIANY

Wszystkie Towary oferowane w sklepie confashion.com.pl są nowe i oryginalne, często wykonywane ręcznie.

Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest złożenie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Towaru oświadczenia o odstąpieniu od zawartej Umowy sprzedaży, co confashion.com.pl potwierdzi, przesyłając do Klienta potwierdzenie przyjęcia rezygnacji. Następnie Klient ma obowiązek odesłać Towar w ciągu 14 dni na adres Confashion, Św. Wojciech 28, 61-749 Poznań. Towar nie może nosić śladów używania, musi być czysty, z oryginalnie wszytymi metkami, pozbawiony zapachu np. kremów, perfum. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta w ciągu maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

Koszty zwrotu Towaru pokrywa sklep confashion.com.pl. Koszty wysyłki zwrotu zostaną zwrócone klientowi wraz ze zwrotem pieniędzy za zwrócony Towar.

Sklep confashion.com.pl ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

REKLAMACJE

Towar dostarczony Klientowi musi być wolny od wad. Sprawdzamy wszystkie produkty przed wysłaniem ich do Klienta. Sklep odpowiada wobec Klienta za wady Towaru nabytego przez Klienta, w zakresie określonym przepisami Kodeksu cywilnego w brzmieniu zmienionym ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

Każdy zakupiony produkt może być reklamowany z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Towaru wraz z pismem reklamacyjnym na adres: Confashion, ul. Św. Wojciech 28, 61-749 Poznań. Składając reklamację Klient może żądać wymiany towary na niewadliwy, obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeśli wada jest nieistotna. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji. Po otrzymaniu opinii o niezasadności reklamacji Klientowi przysługuje prawo złożenia wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego, o którym mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o Inspekcji Handlowej z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 4, poz. 25) tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1219)

NEWSLETTER

Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Klientów o promocjach, konkursach, wydarzeniach, wyprzedażach, nowościach poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie bezpłatnego newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego miejsca w formularzu rejestracyjnym.

Jest to jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez confashion.com.pl dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

Spółka A&P Inc. Sp. z o.o. zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem i wyłącznym właścicielem sklepu confashion.com.pl jest A&P Inc. Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu, adres: 61-749 Poznań, ul. Św. Wojciech 28 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. Poznań, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000254496, REGON 3000269796, NIP 782-23- 52-326, o kapitale zakładowym 50.000 zł.

Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze sklepu confashion.com.pl zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.

Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych w sklepie sklep.

Do Umowy sprzedaży Towarów w sklepie stosuje się prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu confashion.com.pl.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.

Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu confashion.com.pl. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

Wszelkie zdjęcia, publikacje i teksty dostępne w sklepie confashion.com.pl są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie sklepu.