CIRCLE SS_18

Kolekcja ta zbudowana jest na idei okręgu, koła jako doskonałej figury geometrycznej, która jest prostą zamkniętą formą, gdzie dystans od środka do brzegu jest zawsze taki sam. CIRCLE to także krąg, krąg ludzi, kobiet, zainteresowań, krąg związany ze wspólnotą, grupą wyznającą podobne wartości.I wreszcie CIRCLE to nieskończoność, cykliczność, powtarzalność, krążenie i porządkowanie tych samych myśli i idei. CIRCLE z jednej strony odnosi się do geometrii z jej porządkującą matematyczną precyzją, z drugiej przywołuje naturę z jej cyklicznością, z odradzaniem się przyrody, z jej bujnością i kosmiczną energią. CIRCLE nie dzieli, a łączy w sobie obie materie, materię geometrii i myśli, kulturę i naturę.